ساک خرید پارچه‌ای سوزنی

ابعاد

طول16/5 ارتفاع26 عطف6/5, طول20 ارتفاع20 عطف8, طول23 ارتفاع23 عطف9, طول24 ارتفاع38 عطف9/5, طول30 ارتفاع45 عطف12, طول34 ارتفاع24 عطف10, طول40 ارتفاع30 عطف10, طول45 ارتفاع30 عطف12, طول50 ارتفاع35 عطف15

جنس

پارچه سوزنی 60 گرم, پارچه سوزنی 90 گرم

تعداد

250, 500, 1000, 2000, 4000

برای استعلام قیمت و یا اطلاعات بیشتر تماس بگیرید