ساک خرید گلاسه

ابعاد

طول16/5 ارتفاع26 عطف6/5, طول20 ارتفاع20 عطف8, طول23 ارتفاع23 عطف9, طول24 ارتفاع38 عطف9/5, طول30 ارتفاع45 عطف12, طول34 ارتفاع24 عطف10, طول40 ارتفاع30 عطف10, طول45 ارتفاع30 عطف12, طول50 ارتفاع35 عطف15

تعداد

500, 1000, 2000, 5000

برای استعلام قیمت و یا اطلاعات بیشتر تماس بگیرید